Konut ve geleceğinizi sigortalayın / risk ve hasardan kaçının!

SİGORTA – Konut Sahipleri için Korunma

Yangın veya kırık su borusu gibi hasarlara uğrayanlar veya beklenmedik bir şekilde işinde çalışamayanlar, yeni aldıkları konutun sevincinin bir anda kabusa ne kadar hızlı dönüşebileceğini bilirler. Evin gelirinin büyük kısmını kazananın ölmesi ve geri kalan büyük bir borcun ödenmesi gerekiyorsa durum daha da kötü demektir.
Konut sahibi, gerekli sigortayı yaptırmak suretiyle, en önemli varoluşsal risk ve hasarlara karşı kendisini zamanında koruyabilir.
Hangi sigorta poliçelerinin gerekli ve / veya tavsiye edildiği mülkünüzün genel koşullarına göre değişebilir.

Konut sahipleri için temel koruma şu sigorta poliçelerini içerir:

Her konut sahibi için bir zorunluluktur! Bağlantılı konut bina sigortası özel bir bina sigortası biçimidir ve bina sahibini yangın, fırtına, dolu ve musluk suyu hasarlaından kaynaklanan risklere karşı korur. Bunlar sigortalı tehlikelerdir. Sigortanın amacı, taşınır mal (sigortalı mal) içeriği olmayan konut binasıdır. Mülkünüz bir risk bölgesinde bulunuyorsa, bu tür doğal tehlikelere karşı koruma sağlamak için ev sahibi sigortanızı genişletmelisiniz.

Sadece sigortalının ölümü halinde finansal güvenlik görevi görür. Sigortalı kişi sözleşme süresi içinde ölürse, sözleşmenin imzalandığı tarihte kararlaştırılan sigorta tutarı, hayatta kalan bağımlılara veya ön görülenlere ödenir. Bir model şeklide, sigortalanan tutarın kredi sözleşmesinin kalan borcuna uygun olarak finansmanını şeklinde güvence altına almasıdır. Evli olmayan çiftler bile birbirlerini karşılıklı koruyabilir. Bu durumda, her ikisinin de kendi sözleşmelerine ihtiyacı vardır.

Çalışabilmek çok önemlidir – çalışma sayesinde elde edilen gelir geçimimizi sağlarlar. Dört çalışandan biri bugün çalışma hayatına emekli olmadan veda etme zorunda kalmaktadırlar. Almanya’da her yıl yaklaşık 400.000 sigortalı kişi engelli aylığı için başvurmaktadır.

Değerli eşyalarınız varsa, bunları güçlü bir ev sigortasıyla korumalısınız. Çünkü kayıp veya hasar durumunda ev içeriği sigortası ev eşyalarınızı, değerli eşyalarınızı ve günlük kullandığınız eşyalarınızı sigorta altına alır.

Ev inşaat yapanlar için aşağıdaki sigorta poliçeleri önemlidir:

İnşaat yapanın sorumluluk sigortası, kendi inşaat projelerinizi gerçekleştirirken trafik güvenliği yükümlülüklerinin (örn. yetersiz tabela, zayıf aydınlatma) ihlali nedeniyle yasal sorumluluk iddialarına karşı sigorta koruması sunar. Mümkünse, inşaat başlamadan önce yapılmalıdır.

İnşaat sigortası, sahibinin sorumluluğunu tamamlayan iyi bir ek sigortadır. Şantiyenizde öngörülemeyen bir hasar meydana gelirse, örneğin şiddetli hava, inşaat veya malzeme kusurları ve vandalizm gibi nedenlerde hasarınızı karşılar. Kalıcı olarak monte edilmiş malzeme hırsızlığa karşı da güvence altında olursunuz.

Aşağıdaki sigorta poliçeleri faydalı olabilir:

 

Birçoğu konutla ilgili milyonlarca uyuşmazlık Alman bölge mahkemelerinde uzun süren ve masraflı çatışma konusu oluyor. Birçok konu ancak mahkemede açıklığa kavuşturulabiliniyor. Konut ve emlakın yasal koruması ile süreç maliyetlerine karşı kendinizi korursunuz.

Kendi dört duvarınızı gerçekleştirmek size bir servete mal olabilir. Bir ev inşa ederken olabilecek sorunlara karşı tedbir almak önemlidir. Prosedürlerle bağlantılı olarak maruz kaldığınız mahkeme masraflarına karşı, örneğin Bilirkişi, avukat, tanık v.s. kendinizi koruyabilirsiniz.

Kira geliri, gayrimenkul finansmanının önemli bir parçasını oluşturur. Kira geliri kaybı veya mülkün vandalizmi veya beklenmedik maliyetler önemli sorunlara yol açabilir. Kira sigortası kaybı yardımcı olabilir.

Fotovoltaik sistemleriyle kendi enerjinizi üretmek ve kullanmanız mümkündür. Fotovoltaik sistemiyle enerji ortalama 20 yıl ve daha uzun süre üretilebilinir. Bu yüzden kendinizi üçüncü taraf ve mal hasarına karşı korumanız önemlidir.

Ev ve mülk sahipleri özel bir trafik güvenliği yükümlülüğüne sahiptir ve bu yükümlülüklerin ihlali nedeniyle üçüncü bir tarafa verilen hasardan sorumlu tutulabilirler.

Kira artışları, mevduatlar veya onarımlar, kiracı ile mal sahibi arasında anlaşmazlıkların ortaya çıktığı en yaygın sorunlardır. Yasal bir ihtilaf durumunda, ev sahibinin yasal koruma sigortası, kendinizi önemli maliyetlere karşı korumanıza yardımcı olacaktır.

Özel poliçe sahibini ve ailesini, evde çalışanları da dahil olmak üzere, kararlaştırılan teminat tutarları dahilindeki üçüncü taraf taleplerine karşı güvence altına alır.

Aşağıdaki sigorta poliçeleri de faydalıdır ve önemli olabilir:

 

Motorlu araç sigortası her motorlu araç sahibi için zorunlu bir sigortadır. Tip sınıfına göre kısmi kapsamalı sigorta mecburidir. Yeni araçlar için tam kapsamlı araba sigortası önerilir.

Neredeyse herkes için önemlidir. Yasal kaza sigortası kapsamı düşüktür ve koruması sınırlıdır. Özellikle çocuklar için önemlidir.

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış öneriler sunmak için hizmetinizdeyiz.

 

İhtiyaç analizimiz gayrimenkul finansmanına paralel uygun veya gerekli sigortaları belirlemede sizi destekler.

 

 

Başka bir sigorta da istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Memnun Müşteri Referansları