Daha Uygun Faiz, daha Çabuk Borçsuz, daha Düşük Maliyet

Yeni Finansör Üzerinden Kredi Yapılandırma (Umschuldung)

Yeni Finansör Üzerinden Kredi Yapılandırma (Umschuldung)

Eski bir kredinin yeni alınan kredi ile geri ödenmesine ve yeni bir borç verene aktarılma sürecine borç yapılandırma denir. Esas olarak yeni koşullar daha elverişli olduğunda veya bazı durumlarda örneğin kredi gereksinimi arttığında ve önceki kredi veren bunu desteklemek istemediğinde yeni bir finansör ile yapılandırma doğru olur.

Kredi Sözleşme Dönemi (sabit faiz oranı sona süresi) sona erdiğinde borcun yapılandırılması

En kolay borç yeniden yapılandırma şekli, önceki kredi sözleşmenizin sabit faiz oran döneminin bitmesi / vadesinin sona ermesi sonucu sizin başka bir kredi kuruluşuyla yapılandırma çerçevesinde yeni kredi sözleşmesi imzalamanızdır.

10 yıl ve üzeri Vadeli Kredi Sözleşmelerinde Fesih Olanağı

Konut kredisi 10. yılını doldurduğunda borçlu kalan kredisinin tamamını veya bir kısmını tek taraflı, erken geri ödeme cezası olmaksızın ve 6 aylık bir ihbar süresiyle, feshetme hakkına sahiptir (§ 489 (1) No. 2 BGB). Gerekirse, borçlu olan borcunu başka bir borç verenden aldığı yeni bir kredi ile kapatabilir.

Değişken Faiz Oranlı Kredinin Feshi

Değişken faiz oranıyla kredi sözleşmesi olan borçlu, üç aylık bir bildirim süresine tabi olarak, Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) § 489 (2) Bölümü uyarınca kredisini istediği zaman ve ücretsiz olarak sonlandırabilir.

KredininYapılandırılması ne zaman Ekonomik Fayda sağlar?

Yeni alınan kredi eski krediye göre % 0.1 daha iyi bir faiz oranı sunuyorsa, yeniden yapılandırma kesinlikle daha avantajlıdır. Bu, 10 yıllık bir süre içinde 1.000 € ‘dan fazla tasarruf anlamına gelebilir.

Yeniden Yapılandırma için gerekli çaba azdır

  • Önce finansmanı gerekli tutar için yeni borç verene başvurur ve kredi sözleşmesini imzalarsınız.
  • Yeni borç veren, önceki borç verene, kredinin sabit faiz süresinin sonunda yükleneceğini bildirir.
  • Eski kredinin vadesi dolduğunda, yeni borç veren kalan kredi tutarını önceki borç verene aktarır ve eski kredinin kapanmasını sağlar.

Hemen  ücretsiz Danışma başvurunuz / Randevu Talebiniz

Baufinanzierung-Frankfurt-Einfamilienhaus

Yeniden Yapılandırma Maliyeti ne kadardır?

Kredinin ne bağlantı kredisi olarak yenilenmesi ne de yeniden yapılandırılması için kredi veren kuruluşlar genellikle herhangi bir ücret talep etmezler.

Tapu sicilindeki ipoteğin bir öncekinden yeni kredi verene tahsis edilmesi için sadece gayrimenkul ipotek değeri üzerinden % 0,1 ila % 0,2’si arasında bir ücret oluşur. Başka bir deyişle bu ücret yeni kredi % 0,05’lik bir faiz tasarrufu sağlaması halinde kendisini karşılamıştır demektir.

Kredi Yapılandırma Örneği:

Tekliflerin karşılaştırmasıEski BankaYeni Banka
Yapılandırma tutarı150.000 €150.000 €
Sabit Faiz Süresi / Vade20 Jahre20 Jahre
Kredi Faizi2,4%1,8%
Geri Ödeme3,6%4,2%
Aylık Taksit750 €750 €
Noter Ücreti0 €211 €
Tapu Kayıt ücreti0 €177 €
20 yılda ödenen faiz tutarı41.558 €28.471 €
Toplam Maliyet41.558 €28.859 €
20 Yıl sonra kalan kredi borcu11.558 €0 €
Krediler arası fark12.699 € 
Toplam dezavantaj24.257 € 

Örnek hesaplamadan alınacak ders:

İlk banka / önceki kredi veren kuruluş yeni kredi verecek kuruluş gibi daha uygun koşullarda kredi vermek istemiyorsa, yeniden yapılandırma tavsiye edilir. Yukarıdaki örnekte, daha ekonomik olan yeni kuruluşun faiz oranı farkı %0,6 (%2,4 – %1,8) geri ödemeye kullanılmıştır. Bu sayede hem kredi tutarı vade içinde tam olarak geri ödenebilmiş hem de ilk bankaya göre toplam 12,699 € daha az masraf oluşmuştur. Eğer ilk krediyi veren bankadan bağlantı kredisi alınsa idi toplam 24.257 € daha fazla masraf oluşacaktı.

Sabit Faiz Süresi / Kredi Vadesi Sona Ermeden Erken Kredi Geri Ödemesi

Belirli koşullar altında, diğer kullanımlardan dolayı meşru bir menfaat varsa, örneğin gayrimenkulün satılırsa kredi sözleşmesi fesih edilebilinir ve geri kalan kredi tutarı borçlu tarafından erkenden geri ödenebilir.

Erken fesih için bir başka neden de borçlunun daha fazla kredi ihtiyacı halinde, borçlunun krediyi aldığı kuruluşun ek krediyi sağlamaya isteksiz olduğu durumlar olabilir. Yeni kredi verecek kuruluş bu istekleri finanse edecek ise ve ipotek altındaki mülk, finansmanı güvence altına almak için kullanılacaksa, önceki borç veren kuruluş erken kredi geri ödemesini reddedemez.

Borçlunun kredi sözleşmesinin vadesi / sabit faiz oran süresi sona ermeden önce iptal ettiği durumlarda, borç veren kuruluşu erken ödeme cezası (Vorfälligkeitsentschädigung) talep edebilir. Yani, borçlu krediyi veren kuruluşun uğradığı zararlar için tazminat ödemek zorundadır.

Erken Geri Ödeme Cezalarından Kaçının!

Sabit faiz oran veya vade süresi 10 yıl veya daha fazla ise veya değişken faiz oranlı bir kredi sözleşmeniz varsa erken ödeme cezası oluşmadan kredinizi fesih edebilirsiniz.

Eğer kredi veren kuruluş size iptal politikası (Widerrufsbelehrung) ile ilgili bilgileri vermeyi unutmuş veya hatalı yapmış ise de erken ödeme cezası ödemek zorunda değilsinizdir.

Diğer nedenler şunlar olabilir:

  • Karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi
  • Borçlu mülkünü sattığında ve aynı kredi kuruluşu ile eşdeğer veya daha yüksek değerli konut finanse ettiğinde.
  • Borçlu takası, yani yeni mülk alıcısı, önceki borçlu yerine kredi sözleşmesine girerse

Fesihten Dolayı Geri Ödeme Yükümlülüğü

Gerekçeli olarak yapılan kredi sözleşmesinin fesihi ile, borçlunun kalan borcunu veya feshedilen kısmi tutarı 2 hafta içinde geri ödemesi gereklidir. Aksi takdirde fesih geçersiz sayılır ve kredi sözleşmesi fesih öncesinde var olduğu şekliyle kalır.

Kredi Keren Kuruluşun Sözleşmeyi Erken Feshi Durumunda

Borçlu aylık taksitlerini ödeyemiyorsa, borç veren sözleşmeyi feshedebilir (genellikle birkaç hatırlatmadan sonra). Bu pahalı olabilir ve yerine göre gayrimenkul kaybına ve ek borca ​​yol açabilir. Bu nedenle, borç veren kurumla zamanında konuşmalı ve birlikte alternatif çözümler aramalısınız. Bilin ki borç veren kuruluş da dostane bir çözümü tercih edecektir.     

YAPILANDIRMADA Uzmanınız Biziz

Biz sizin borçlarınızın yapılandırılması ile ilgili tüm sorularınızda bağımsız ve deneyimli danışmanınızız. Bize ne kadar erken gelirseniz, size o kadar kapsamlı ve zaman baskısı olmadan önerilerde bulunabiliriz. 400’den fazla kredi veren koşulların kapsamlı analizinden sonra, size objektif olarak en uygun kredi sağlayıcılarını sunacağız.

En uygun teklifleri mevcut kreditörünüzün teklifleriyle karşılaştırarak ve doğru seçimi yapabilmeniz için artıları ve eksileri sizinle birlikte gözden geçiririz.

Bu arada, tavsiyemiz, çalışmalarımız ve arabuluculuğumuz bağlayıcı değildir ve sizin için ücretsizdir. Nihayetinde kimi seçerseniz seçin, paramızı borç verenden önden yaptığımız başvuru hizmetimiz için alıyoruz.

Deneyimlerimiz sizin de başarı garantinizdir.

Unternehmensberatung vom Profi

Başarılı yapılandırma için önerilerimiz

Faiz oranı tahmini

Faiz oranlarının nasıl geliştiğini ve faiz oranı tahminlerini araştırın.

Son tarihleri ​​kontrol edin

Önceki kredi sözleşmenizin sabit faiz süresi / vadesi nedir ve daha uygun kredi sağlayıcıyla ne zaman yeni bir sözleşme imzalayabilirsiniz?

Yeni Teklifleri alın ve Koşulları Karşılaştırın

Yeniden planlamanın temeli, değişik yerlerden tekliflerin alınması ve koşulların karşılaştırılmasıdır. Örneğin geri ödeme oranı değişikliği veya özel geri ödeme seçenekleri gibi koşullar.

Vadeli Kredi (Forward Darlehen) ilginç olabilir

Yapılandırmaya 3 ay veya daha uzun bir süre varsa ve siz faiz oranlarının artacağını düşünüyorsanız, vadeli kredi sözleşmesi konusunu düşünmelisiniz.

Erken ödeme cezalarından kaçının

Erken ödeme cezası vade süresinin 10 yıl veya daha fazla olması veya değişken faizli kredilerde söz konusu olamaz. Her durumda, erken ödeme cezasından kaçınmak için herhangi bir çözüm olup olmadığını için krediyi veren kuruluşla zamanında görüşmeniz doğru olacaktır.

Borçların kısmi ödenmesi

Olanaklarınız izin veriyorsa, yeni alacağınız kredi tutarını kısmi ödeme ile azaltmanızı öneririz.

Faiz tasarrufunu geri ödeme için kullanın

Yapılandırma süreci dolayısı oluşan faiz tasarruflarını daha yüksek geri ödemelere dönüştürürseniz, kredinizi daha hızlı geri ödeyecek ve oldukça dolgun para ve faiz maliyetinden tasarruf edebilirsiniz.

Hemen  ücretsiz Danışma başvurunuz / Randevu Talebiniz

Memnun Müşteri Referansları